Logg inn som saksbehandler

Søk om tilskudd

Trondheim kommune yter tilskudd til fritidskulturlivet, idretten, kulturaktører og andre aktører. De økonomiske rammene for tilskuddene følger av bystyrets årlige budsjettvedtak.

For informasjon om de ulike tilskuddordningene og søknadsfrister se oversikt

For å søke om tilskudd og levere rapport må du logge deg inn i Tilskuddsbasen. Her kan du også se status på søknader som er til behandling.


Logg inn